Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X


WSPÓŁORGANIZATORZYRegulamin


REGULAMIN XIV FESTIWALU NADZIEJA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 25-26 listopada 2017

 

 

1. W Festiwalu mogą brać udział tylko zarejestrowani uczestnicy.

 

2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.

 

3. Dokonanie opłaty rejestracyjnej jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w Festiwalu.

 

4. Odstąpienie zarezerwowanego i opłaconego miejsca na Festiwal innej osobie możliwe jest po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

 

5. Uczestnicy Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

6. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika Festiwalu odpowiada uczestnik Festiwalu, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

 

7. Na terenie odbywania się Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.

 

8. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywa się Festiwal,niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.

 

9. Osoby uczestniczące w Festiwalu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

 

10. Rejestrowanie podczas trwania Festiwalu obrazu i (lub) dźwięku jest możliwe wyłącznie za zgodą organizatora.

 

11. Uczestnik naruszający porządek podczas Festiwalu i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

 

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się Festiwalu bez opieki.

 

13. Osoba uczestnicząca w Festiwalu wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania Festiwalu, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

 

14. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją Festiwalu.

 

15. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji na Festiwal - zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).

 

16. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Festiwalu.

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.

 

 

ORGANIZATORFundacja Divine Mercy
ul. Pijarska 4
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 7259463

..............................................................................

PLAKAT DO SAMODZIELNEGO DRUKU
KLIKNIJ I POBIERZ